Działania Grupy Zwierciadło zostały opublikowane w Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Grupa Zwierciadło wytycza trendy, promując osobowości, idee i wartościowe projekty ze świata kultury. Poprzez ich przybliżanie na łamach magazynów i książek Grupa wspiera rozwój kultury, społeczeństwa obywatelskiego, a także samorozwój i rozwój kapitału ludzkiego. Rozwinięciem tej strategii jest misja i działania CSR Grupy. Działania kultarlne i społeczne inicjowane przez Grupę Zwierciadło pozwalają na poszerzenie wiedzy, samorozwój, pracę w grupie, podnoszenie kompetencji kulturowych – zarówno odbiorcom wydarzeń, jak i samym pracownikom Grupy Zwierciadło.

Aktywności Grupy:

Kryształowe Zwierciadła więcej informacji
Kryształkiwięcej informacji
Wolni od stresu więcej informacji
Młoda Polska Filharmonia zobacz stronę