Wydawnictwo Zwierciadło ma nowy Zarząd, w składzie: Katarzyna Cieplak, Wioletta Skawińska i Tamara Surman.

Katarzyna Cieplak jest odpowiedzialna za stronę finansową, personalną, administracyjną oraz informatyczną firmy.

W strukturze bezpośrednio podlegają jej Księgowość, Sekretariat Zarządu oraz Akademia Zwierciadła.

Jest osobą koordynującą współpracę pomiędzy Wydawnictwem a firmami świadczącymi stałe zewnętrzne usługi.

Katarzyna Cieplak od ponad 16 lat związana jest z branżą medialną, poprzednio m.in. na stanowisku Dyrektora Pionu Finansowo-Operacyjnego w G+J Polska.

 

Wioletta Skawińska z Wydawnictwem jest związana od 10 lat. Po rocznej przerwie, w marcu ub. roku wróciła do Wydawnictwa w charakterze doradcy, a obecnie dołączyła do Zarządu.

Z ramienia Zarządu odpowiada za pracę redakcji miesięcznika „Zwierciadło” i „Sens” oraz za dystrybucję i promocję obu tytułów.

Bezpośrednio podlega jej również Dział Książek.

Tamara Surman z ramienia Zarządu odpowiada za spółkę Novimedia, Portal zwierciadlo.pl, reklamę wszystkich unitów biznesowych Grupy (magazyny, portal, Novimedia), Fundację Zwierciadło – program Młoda Polska Filharmonia. Koordynuje też z ramienia Zarządu działania PR, eventy i akcje Grupy Zwierciadło.

Jerzy Szulwic przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Wydawnictwa Zwierciadło.

 

Wstecz