Magazyny Zwierciadło i Sens osiągają bardzo dobre wyniki sprzedaży.  Według danych własnych Wydawcy sprzedaż miesięcznika Zwierciadło przekroczyła w lipcu i sierpniu 100 tys. egzemplarzy.

07/2011 Zwierciadło – 103.014 egz. (rozpowszechnianie płatne razem)

08/2011 Zwierciadło – 104.364 egz. (rozpowszechnianie płatne razem)

Sprzedaż sierpniowego wydania miesięcznika Sens przekroczyła 40 tys.

Egzemplarz. To najlepszy dotychczasowy wynik magazynu.

08/2011 Sens – 40.106 egz. (rozpowszechnianie płatne razem)

 

Od wydania wrześniowego 09/2011 oba magazyny są drukowane na papierze wyższej klasy. 

 

Wstecz